• Projekty

  Projekty dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – środki finansowe na realizację zadań ustawowych określonych w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Konkurs 1/2022 pn. „Działamy Razem”

  kierunku pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
  życia,

  Tytuł projektu:

  NIEPEŁNOSPRAWNY = AKTYWNY TURYSTA III

  Okres realizacji: 1.04 2023 do 31.10.2023

  Dofinansowanie: 120784,00zł

  Całkowita wartość projektu: 154944,00

  Celem projektu jest promowanie turystyki i rekreacji, aktywizacji społecznej oraz przybliżenie kultury i tradycji ludowych 84 osobom niepełnosprawnym i tym samym poprawę ich samopoczucia poprzez turystykę i integrację.

   

  Tytuł projektu: ŻYJ AKTYWNIE 2023

  Okres realizacji: 1.04 2023 do 30.11.2023

  Dofinansowanie: 383.836,80zł

  Całkowita wartość projektu: 458236,80zł

  Celem projektu jest zwiększenie sprawności i samodzielności 210 osób niepełnosprawnych, poprzez udział w warsztatach rekreacyjnoturystycznych oraz promowanie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez poznanie różnych form aktywności ruchowej.

   

  Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

  kierunku pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych
  dziedzinach życia

  Tytuł projektu: ŻYJ AKTYWNIE 2022

  Okres realizacji: 1.05 2022 do 31.03.2023

  Dofinansowanie: 412 710,00 zł

  Całkowita wartość projektu: 496230,00

  Celem projektu jest zwiększenie sprawności i samodzielności 270 osób
  niepełnosprawnych, poprzez udział w warsztatach rekreacyjno – turystycznych
  oraz promowanie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez poznanie różnych form
  aktywności ruchowej.

  Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

  kierunku pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,

  Tytuł projektu: NIEPEŁNOSPRAWNY = AKTYWNY TURYSTA II

  Okres realizacji: 1.07 2021 do 31.10.2021

  Dofinansowanie: 61 277,30zł

  Całkowita wartość projektu: 81 717,30zł

  Celem projektu jest promowanie turystyki i rekreacji, aktywizacji społecznej oraz przybliżenie kultury i tradycji ludowych 44 osobom niepełnosprawnym i tym samym poprawę ich samopoczucia poprzez turystykę i integrację.

  Tytuł projektu: ŻYJ AKTYWNIE 2021

  Okres realizacji: 1.08 2021 do 31.03.2022

  Dofinansowanie: 396 112,10 

  Całkowita wartość projektu: 495 742,10

  Celem projektu jest zwiększenie sprawności i samodzielności 270 osób niepełnosprawnych, poprzez udział w warsztatach rekreacyjno turystycznych oraz promowanie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez poznanie różnych form aktywności ruchowej.